China - Tibet - Hong Kong  

MAP GUANGZHOU
Jeroen van Ammers, 2001